nlen
bellen 0183 - 50 71 50 mailen info@polyproducts.nl
poly products logo

Category Archives: MVO

Clean Sweep

Met als motto ‘Iedere gram telt’ heeft de NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) de regelhulp Clean Sweep ontwikkeld., waarbij Poly Products zich onlangs heeft aangesloten. Deze online tool brengt in kaart waar rest- en zwerfafval kan ontstaan in de kunststof- en rubber verwerkende bedrijven en stelt concrete maatregelen voor om dit aan te pakken. Ieder lidbedrijf optimaliseert zo zijn bedrijfsvoering en beperkt rest- en zwerfafval binnen en buiten de poort. Dat is goed voor de eigen organisatie en draagt uiteindelijk bij aan minder afval in het milieu. Klik op onderstaande afbeelding om de volledige poster te bekijken.

Clean Sweep
Clean Sweep

Clean Sweep

Met als motto ‘Iedere gram telt’ heeft de NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) de regelhulp Clean Sweep ontwikkeld., waarbij Poly Products zich onlangs heeft aangesloten. Deze online tool brengt in kaart waar rest- en zwerfafval kan ontstaan in de kunststof- en rubber verwerkende bedrijven en stelt concrete maatregelen voor om dit aan te pakken. Ieder lidbedrijf optimaliseert zo zijn bedrijfsvoering en beperkt rest- en zwerfafval binnen en buiten de poort. Dat is goed voor de eigen organisatie en draagt uiteindelijk bij aan minder afval in het milieu. Klik op onderstaande afbeelding om de volledige poster te bekijken, of bezoek de site van de NRK voor meer informatie.

Clean Sweep
Clean Sweep

MJA3 Pluim 2014

Pluim MJA3 NRKOp 23 maart 2016 is tijdens het NRK congres Poly Products uitgeroepen tot het best presterende bedrijf in de categorie ‘Process Efficiency’ in 2014.
Poly Products is hiermee één van de koplopers van de ruim 100 NRK MJA3 bedrijven in de Rubber- & Kunststofindustrie, die gezamenlijk streven naar optimale Energie Efficiency.
Naast de NRK Pluim ontvingen wij een ‘WakaWaka’ oplader op zonne-energie, als symbool voor het efficiënt omgaan met energie.

NRK, Den Haag, 23 maart 2016

 

Winnaar MJA3 Pluim!

Op 23 maart 2016 is tijdens het NRK congres Poly Products uitgeroepen tot het best presterende bedrijf in de categorie ‘Process Efficiency’ in 2014.
Poly Products is hiermee één van de koplopers van de ruim 100 NRK MJA3 bedrijven in de Rubber- & Kunststofindustrie, die gezamenlijk streven naar optimale Energie Efficiency.
Naast de NRK Pluim ontvingen wij een ‘WakaWaka’ oplader op zonne-energie, als symbool voor het efficiënt omgaan met energie.

NRK, Den Haag, 23 maart 2016

 

100% Groene stroom

Composietproducten kenmerken zich door een lange levensduur en relatief lage milieubelasting die in de praktijk over de gehele levenscyclus wel drie tot viermaal lager is dan staal, beton of hout.
Deze eigenschappen worden ondersteund door diverse onafhankelijke onderzoeken en zijn gemeten over de gehele levenscyclus van het materiaal, dus van grondstof tot eindproduct.

Als verwerker van de materialen tot de eindproducten zijn wij een belangrijke schakel in deze life-cycle.
Door de productie op efficiënt mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk afval (zowel in materiaal als energie) dragen wij er actief aan bij om de toch al lage milieubelasting van composieten nog meer te beperken.

Energie speelt in de life-cycle een zeer belangrijke rol. Wij realiseren ons dat zeer goed en nemen hierin graag onze verantwoordelijkheid. Naast de zonnepanelen die wij eerder al op onze fabriekshallen hebben geplaatst hebben wij ook ingezet op 100% groene stroom.

100% groene stroom
100% groene stroom

Duurzaamheidskring Werkendam

Werkendam en omgeving heeft veel industriële bedrijvigheid. Daarbij komt ook zeker een sociale verantwoordelijkheid kijken. Gelukkig staat Poly Products in onze regio niet alleen in deze visie, want samen met 12 andere bedrijven, de gemeente en Stichting Stimular ondertekenden wij in onze Duurzaamheidskring Werkendam in 2014 een intentieverklaring die de daad bij het woord voegt.

Marc Herberigs van Stichting Stimular begeleidt deze Duurzaamheidskring. De deelnemende bedrijven komen enkele malen per jaar bij elkaar en werken samen, met behulp van onder andere de Milieubarometer, aan het implementeren van een krachtig en realistisch MVO-beleid. De focus ligt hierbij op het realiseren van zogenaamde ‘Quick Wins’. Ofwel, hoe kunnen wij zo spoedig mogelijk de grootst mogelijke reductie behalen in energie- en waterconsumptie, afvalproductie en CO2 uitstoot. Een ander belangrijk aspect is de bewustwording van onze medewerkers en het communiceren van ons MVO-beleid.

De intentieverklaring legt vast dat de leden in een periode van drie jaar een verbetering van tenminste 10% van hun milieuprestaties willen realiseren. Ook op langere termijn moet een voorbeeldfunctie worden vervuld. Op basis van de 3 P’s die MVO beschrijft, ‘People, Planet & Profit’, kijkt elk deelnemend bedrijf, met steun van de Gemeente Werkendam, naar de mogelijkheden om het milieu zo min mogelijk te belasten terwijl maximale resultaten aan onze klanten worden geleverd.

Noodwoningen Haiti

Na de verschrikkelijke aardbeving in Haïti in 2010 werd Poly Products benaderd door de Stichting Projecthulp Haiti om een prototype noodwoning te ontwikkelen die de mensen in Haïti zelf kunnen bouwen. De medewerkers van Poly Products toonden hun betrokkenheid bij de toestand in Haïtidoor hun kennis, faciliteiten en tijd graag en kosteloos beschikbaar te stellen als sponsoractie.

In een week tijd is een noodwoning-unit ontwikkeld en gebouwd. De unit heeft afmetingen 2,44 x 3,66m en kan worden gekoppeld worden met meerdere units. Door de flexibiliteit in de plaatsing van een deur of een raam kan op deze manier uit meerdere units ook een grotere woning naar keuze worden samengesteld. De unit staat op een speciale termietenbestendige ringfundering waardoor termietenbeschadiging van de houten opbouw wordt voorkomen en dit lokale probleem het hoofd wordt geboden. Bovendien wordt elke unit op vier plaatsen in de grond verankerd om weerstand te kunnen bieden tegen de felle stormen die op Haïti voorkomen. Door de kleine overspanningslengte van het dak (2,44m) en de opbouw met gekoppelde plaatvlakken is de unit erg sterk en bestand tegen aardbevingen. Op deze wijze is een prototype gebouwd dat in Haïti grote hoeveelheden in kan worden nagebouwd om de mensen daar werk en duurzaam onderdak te verschaffen.

Wij danken niet alleen de Stichting Projecthulp voor dit geweldige initiatief maar ook onze toeleveranciers die als sponsoring materialen beschikbaar hebben gesteld.

Verdouw Bouwproducten (Gouda) – Hout
Bijl Profielen (Heiningen) – composiet pultrusieprofielen
Fixet Kramer (Werkendam) – Metalen dakdelen

Behouden Vaart

Je hoort het steeds vaker om je heen: jonge werknemers die hun baan kwijtraken die nog geen of weinig werkervaring hebben opgedaan. Landelijk laat de jeugdwerkloosheid een stijging zien. Jongeren zijn nu en in de toekomst nog harder nodig op de arbeidsmarkt. Een samenwerking tussen maritieme bedrijven uit de regio Altena, de RSD (Regionale Sociale Dienst) en het UWV heeft geresulteerd in het project Behouden vaart.

Stichting Behouden Vaart knapt samen met jongeren die (tijdelijk) geen werk hebben oude boten op om ze voor te bereiden naar een baan in de maritieme sector. Werken in de maritieme sector vraagt om vakmanschap. Deze kennis en kunde dragen ervaren krachten over aan jongeren die graag hun eerste stappen in deze sector willen zetten. Jongeren kunnen binnen dit project direct aan het werk bij de werkgevers en daar een vak als o.a. metaalbewerker, schilder, interieurbouwer of elektricien leren. Na een succesvol leer/werktraject kunnen zij hun nieuw verworven vaardigheden gebruiken voor het verkrijgen van een baan bij één van de projectpartners, elders binnen de maritieme sector of daarbuiten. Een effectieve samenwerking en resultaten voor beide partijen.

Poly Products steunt het project door het beschikbaar stellen van kennis, kunde en materialen om zo invulling te geven aan ons MVO-beleid en een sociale verantwoordelijkheid te nemen die onze jeugd in staat stelt de kennis en vaardigheden op de doen die onze toekomstige economie draaiende houdt en doet groeien.

PRIMA nominatie

PRIMA award

Op 26 september, tijdens de eerste dag van Kunststoffen 2012, zijn de 9 nominaties bekend gemaakt van de PRIMA Ondernemen Award 2012.

Poly Products was één van de genomineerden!

De jury over ons:
“Poly Products heeft intensief contact met de klant zodat er veel geïnnoveerd wordt op het gebied van producten en productieprocessen (met betrekking tot milieubelasting, kwaliteit en veiligheid).
Poly Products heeft zich gespecialiseerd in een interessante nichemarkt van enkele producten tot zeer kleine series, past waar het kan duurzame materialen toe en zorgt voor een actieve beperking van CO2 uitstoot door toepassing van vacuümproductie. Door toepassing van deze techniek is minder materiaal nodig; dat is goed voor het milieu, de arbeidsomstandigheden en scheelt in inkoopkosten.
Poly Products zoekt continu naar duurzame oplossingen met de laagste milieu- belasting. Poly Products is met 30 medewerkers een MKB-bedrijf dat veel aandacht besteedt aan een goed personeelsbeleid. Personeel is hierdoor verbonden aan het bedrijf en het product.”

PRIMA staat voor PRijs Innovatief MAatschappelijk verantwoord ondernemen en meet op drie manieren: de bedrijfsstrategie en het leidinggeven, de producten en in de organisatie. Te winnen zijn de gouden, zilveren en een bronzen Award. Voor het eerst wordt in 2013 ook de Publieksprijs uitgereikt op basis van stemming via de NRK-website. Sinds 2005 zijn er drie prijsuitreikingen aan deze nieuwe editie voorafgegaan.

MVO kent twee niveaus:

  • Niveau 1: MVO is het streven naar winst (Profit) waarbij rekening wordt gehouden met de effecten op de andere 2 P’s, People en Planet. De kern hiervan is het minimaliseren van de last op mens en milieu.
  • Niveau 2: Urgente People en Planet vraagstukken bieden bedrijven kansen die tot
    betere bedrijfsresultaten (innovatie, omzet, lagere kosten, nieuwe coalities etc.) kunnen leiden. De kern hiervan is het verwezenlijken van duurzame producten.
    Op basis van deze twee niveaus heeft de jury haar keuze bepaald. De jury heeft tevens waarde gehecht aan bedrijven die zich juist op het tweede niveau profileren.
    Ook is gekeken naar structurele zorg en maatregelen voor mens en milieu.

Op basis van deze twee niveaus heeft de jury haar keuze bepaald. De jury heeft tevens waarde gehecht aan bedrijven die zich juist op het tweede niveau profileren.
Ook is gekeken naar structurele zorg en maatregelen voor mens en milieu.

PRIMA award

Recycling composieten

Composieten kenmerken zich door een zeer lange levensduur. Bij een goede opbouw, productie op basis van vakmanschap en tijdige uitvoering van het sporadische onderhoud blijkt uit onderzoek dat de levensduur wel 80 tot 100 jaar kan zijn. Hoewel het moment van recycling dus erg ver weg ligt, moet hierover natuurlijk wel worden nagedacht. Een rapport van de EuCIA concludeert, na een uitgebreide studie, dat de mogelijkheden voor recycling van composietmaterialen zeker aanwezig zijn

Door de zeer sterke verbinding tussen kunststofhars en wapening met vezels zijn composietmaterialen in beginsel zeer moeilijk van elkaar te scheiden. Het krachtige aspect dat composiet in de constructie juist zo krachtig maakt, staat hier bijna in de weg. Gelukkig zijn creatieve opties gevonden, waarbij is gebleken dat ruim 2/3e van de door Poly Products gefabriceerde composietmaterialen kunnen worden vermalen om te worden ingemengd in beton. Dit geeft beton een zeer sterke, maar ook lichte extra wapening die de structurele sterkte flink doen toenemen. Het restant van het composietmateriaal kan worden gebruikt om door verbranding energie te winnen, waarbij de verbranding geheel schoon is en geen giftige stoffen ontstaan.

Hogeschool Windesheim heeft hier in 2016 een KIEM-VANG onderzoek aan gewijd om meer kennis en inzicht in de recyclebare composietstromen en recycle mogelijkheden te krijgen.
Het rapport is hier te lezen en te downloaden.

Natuurlijk geldt dit niet alleen voor composiet producten die aan het eind van hun levensduur zijn, ook een deel van het productieafval is prima geschikt voor deze vorm van recycling.

Copyright © 2018 Poly Products B.V. | Cookie- en privacy verklaring | Disclaimer | Sitemap | Webdesign Nieuw Ontwerp