nlen
bellen 0183 - 50 71 50 mailen info@polyproducts.nl
poly products logo

Disclaimer

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt of beschouwd als enige vorm van advies. Beslissingen die u op basis van deze informatie neemt zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Poly Products B.V. een uiterste inspanning levert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekt Poly Products B.V. geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Poly Products B.V., of de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder doch niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poly Products B.V. of de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite uitsluitend afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

Poly Products B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, tussentijds is gewijzigd.

Copyright © 2018 Poly Products B.V. | Cookie- en privacy verklaring | Disclaimer | Sitemap | Webdesign Nieuw Ontwerp