Vacatures
0183 - 50 71 50
Polyester werker
Nieuws
Watertanks voor windmolenparken
H72b0dszd89uj6sgp2g1

scroll down for English

Poly Products heeft een contract getekend met Iv-Offshore & Energy uit Papendrecht voor de levering van glasvezelversterkte kunststof watertanks. De 12 tanks zullen worden geïnstalleerd bij drie offshore hoogspanningsstations in de Duitse Oostzee.

 

Iv-Offshore & Energy maakt deel uit van de HSI Joint Venture die de opdracht heeft gekregen van de Duitse TSO 50Hertz voor offshore hoogspanningsstations in de Baltische Zee voor de kust van het Duitse eiland Rügen en voor de kust van het Baltische schiereiland Fischland-Darß-Zingst. Naast Iv-Offshore & Energy bestaat de HSI Joint Venture uit Smulders en HSM Offshore Energy.

 

Hoogspanningsstations

TSO 50 Herz zorgt dat de opgewekte energie als elektriciteit van nieuwe windparken voor de Noord-Duitse kust naar het vasteland wordt getransporteerd. De tanks die wij leveren worden gebruikt voor verschillende functies: voor afvalwater, bluswater en het watermistsysteem.

 

Offshore

Algemeen directeur Michiel de Bruijcker is zeer tevreden met de grote order. “We zijn onze rol in de offshore aan het ontdekken. Daarom zijn we erg blij dat Iv-Offshore & Energy ons dit werk heeft gegund. We hebben een gunstige aanbieding gedaan en deze technisch tot in detail onderbouwd. We beschikken over diverse certificeringen op dit gebied en hebben eerdere ervaring met het maken van glasvezelversterkte, gehoekte watertanks."

 

Weinig onderhoud

Michiel: “In een agressieve buitenomgeving, zoals midden op zee, vormen onze glasvezelversterkte tanks een ideale combinatie met ontwikkelingen in de offshore energietransitie. De tanks zijn onderhoudsarm en kunnen door hun specifieke, gehoekte vorm in beperkte ruimtes worden geplaatst. Inmiddels is de engineering aangevangen. Eind augustus zijn de definitieve tekeningen bekend en beginnen we met het bouwen van de mallen. We leveren de twaalf tanks in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2024 op.”

 

Wil je meer informatie over onze zeer uiteenlopende projecten? Neem dan contact met ons op.

English:

Poly Products has signed a contract with Papendrecht-based Iv-Offshore & Energy to supply glass fibre-reinforced plastic water tanks. The 12 tanks will be installed at three offshore high-voltage substations in the German Baltic Sea.

 

Iv-Offshore & Energy is part of the HSI Joint Venture awarded the contract by German TSO 50Hertz for offshore high-voltage substations in the Baltic Sea off the German island of Rügen and off the Baltic Peninsula Fischland-Darß-Zingst. In addition to Iv-Offshore & Energy, the HSI Joint Venture comprises Smulders and HSM Offshore Energy.

 

High-voltage substations

TSO 50 Herz ensures that generated energy is transported as electricity from new wind farms off the north German coast to the mainland. The tanks we supply are used for various functions: for waste water, fire water and the water mist system.

 

Offshore

Managing director Michiel de Bruijcker is very pleased with the large order. “We are discovering our role in offshore. That is why we are very pleased that Iv-Offshore & Energy awarded us this work. We submitted a favourable offer and substantiated it in detail technically. We hold several certifications in this field and have previous experience in the manufacture of glass fibre reinforced angled water tanks.”

Low maintenance

Michiel: “In an aggressive outdoor environment, such as in the middle of the sea, our fibreglass-reinforced tanks are an ideal combination with developments in offshore energy transition. The tanks are low-maintenance and can be placed in confined spaces due to their specific angled shape. Engineering work has now started. The final drawings will be known by the end of August and we will start building the moulds. We will deliver the 12 tanks in the second, third and fourth quarters of 2024.”

Want more information about our highly diverse projects? Then contact us.

Hero stijl element
Iocn 7
Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws.

Aanmelden nieuwsbrief

Volg ons op social media

© Poly Products   |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  Cookie verklaring  |  Cookie settings